F

PŘIHLÁŠKA SENIOR ROKU

Zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku s krátkým životopisem, fotografií tváře a postavy na e-mail info@seniorroku.cz, nebo poštou na adresu SENIOR PRODUCTION s.r.o., P. O. BOX 5, 170 00 Praha 7.

 

Přihláška ke stažení ZDE.

SENIOR ROKU

V Praze byli vyhlášeni vítězové prvního ročníku soutěže Senior roku, která chce podporovat aktivní život českých penzistů. Do finále se probojovalo z republiky pět žen a pět mužů. Titul Seniorka roku získala pro svou vitalitu a pozitivní přístup k životu dvaaosmdesátiletá Hana Svobodová ze Skřivan u Nového Bydžova. Mezi muži zvítězil jednasedmdesátiletý cvičitel jógy Dalibor Kališ z Frýdku-Místku.

 

„Všem vzkazuji, ať cvičí jógu, protože díky ní jsem vyhrál," řekl ke svému vítězství Kališ. Spolu se Seniorkou roku převzal cenu z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, jejíž úřad nad projektem převzal záštitu.

 

O výsledcích soutěže rozhodla odborná porota, která hodnotila účastníky podle předvedených výkonů. Soutěžící absolvovali čtyři disciplíny, a to videomedailonek, volnou disciplínu, rozhovor s porotci a promenádu ve večerních šatech.

 

Na slavnostním večeru byl oceněn i senior, který se svým přístupem k životu stal velkou inspirací pro své okolí. Titulem Zasloužilý senior se tak může pyšnit čtyřiaosmdesátiletý Karel Klusáček, který stále řídí rodinnou pivovarnickou­ firmu.

 

Senior roku je celoročním projektem, jehož cílem je upozornit veřejnost na fenomén stárnutí, podpořit aktivní život seniorů v České republice a pomoci k propagaci důstojného života seniorů a k jejich zapojení do života komunity.

Senior roku – projekt startující kampaň, jejímž cílem je upozornit veřejnost na fenomén stárnutí, podpořit aktivní život seniorů v České republice, přispět k propagaci důstojného a naplněného života seniorů, podpořit zapojení seniorů do života komunity. Projekt chce přispět k osvětě, ke sdílení dobré praxe týkající se zapojení seniorů do každodenního života komunity, podniků a obcí.

 

Senior roku by i v následujících letech formou slavnostního večera a ocenění příkladů aktivního zapojení seniorů v každodenním životě či v podnikání veřejnosti připomněl jak koncept aktivního stárnutí, tak i roli MPSV, krajů, obcí, NNO při naplňování cílů politiky.

SOUTĚŽ SENIOR ROKU BUDE VYHLÁŠENA VE TŘECH KATEGORIÍCH:

 

Senior roku

Seniorka roku

Zasloužilý senior

 

CENY BUDOU PŘEDÁVAT:

 

zástupci podnikatelské sféry

 

MISE PROJEKTU:

 

Zvyšovat povědomí veřejnosti o potenciálu a přínosech starších pracovníků a seniorů pro společnost.

 

Vytvářet prostor pro veřejnou diskuzi zaměřenou na destigmatizaci seniorů, objasnění procesu stárnutí a jeho vlivu na společnost, na postavení seniorů ve společnosti.

 

Šíření příkladů dobré praxe zapojení seniorů do života komunity, mezigenerační spolupráce, aktivního stárnutí, aj.

 

SPECIFICKÉ CÍLE AKCE:

 

V kontextu projektu Senior roku by se veřejnosti:

 • představily příklady dobré praxe – aktivní stárnutí, zapojení seniorů do života komunity, aktivity obcí a měst při zajišťování služeb pro seniory, příklady předcházení negativních sociálních jevů jako důsledků stárnutí (kriminalita- senioři jako zvláště ohrožená skupina obyvatelstva, ochrana práv seniorů, zabránění zneužívání seniorů),

 • prezentoval přínos seniorů pro společnost, pro komunitu, objasnil koncept mezigenerační solidarity,

 • vysvětlil význam koncept celoživotního učení jako nástroje integrace seniorů na trh práce,
 • vysvětlil dopad růstu délky života na společnost, nárůst významu problematiky stárnutí,

 • vysvětlila role jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti stárnutí (sociální a zdravotní služby, formy podpory a poradenství),

 • představily role seniorů v dobrovolnictví, při podpoře NNO, spolkové a zájmové činnosti – s mezigeneračním přesahem,

 • objasnil koncept aktivního stárnutí,

 • vysvětlení nabídky sociálních a zdravotních služeb určených seniorům zajišťovaných jednotlivými subjekty veřejné správy,
 • objasnily strukturu služeb v sociální a zdravotní oblasti, které mohou senioři využívat,

 • objasnila role rodiny v kontextu stárnutí a přiblížila problematika soužití generací (včetně péče o seniora v domácnosti),

 • představily role seniorů při podnikání, předávání zkušeností a technických dovedností mladším generacím (mezigenerační vzdělávání, zapojení do systému dalšího vzdělávání, koučingu, business angeles),

 • naznačily její možnosti a možnosti zástupců cílové skupiny zapojit se do plánování služeb pro seniory.

FOTO

FINÁLOVÝ VEČER

SOUSTŘEDĚNÍ FINALISTŮ

FINALISTÉ SENIOR ROKU

KATEGORIE

Senior roku

Seniorka roku

Zasloužilý senior

FINÁLOVÝ VEČER

DISCIPLÍNY

video medailonek,

volná disciplína,

rozhovor s porotci,

promenáda – večerní šaty.

HLASOVÁNÍ

Hlasuje odborná porota.

MODERÁTOR

MODERÁTOR
Jan Čenský

Senior roku je projektem společnosti SENIOR PRODUCTION s.r.o.
P. O. BOX 5, 170 00 Praha 7

info@seniorroku.cz

 

© 2015 Všechny práva vyhrazena.

F